Razem 256 663 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU
OFERUJę
23.09.2015 11:11

Syndyk Masy Upadłości

P.P.H.U. EKOCENTR Andrzej Grzybowski, Wojciech Penkala

spółka jawna w Piekarzewie

w upadłości

Zaprasza

Do składania w drodze przetargu ofert nabycia hydraulicznej prasy krawędziowej „BAYKAL” APHS 3106x120 wraz z osprzętem i wyposażeniem do produkcji przemysłowej gięcia elementów stalowych stanowiącej własność masy upadłości P.P.H.U. EKOCENTR Andrzej Grzybowski, Wojciech Penkala spółka jawna w Piekarzewie.

Szczegółowe dane o przedmiocie sprzedaży, regulaminie przetargu można uzyskać u syndyka masy upadłości nr tel. 62-502-10-00 lub w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, ul. A. Asnyka 56a (tel. 62 76-57-975 lub 62 76-57-851)

Cena wywoławcza netto 151.693,00 zł Wadium 15.000,00 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej i zabezpieczonej kopercie z wyraźnym dopiskiem „Oferta przetargowa” (umieszczonej pod adresem Sędzia Komisarz V Wydział Gospodarczy ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz) oraz wpłacenia wadium 15.000,00 zł w terminie do 20.11.2015r. na rachunek masy upadłości konto bankowe:

nr r –ku 82 2030 0045 1110 0000 0199 0330

Oferta winna zawierać: datę, imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego oferenta (wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), adres, nr telefonu, numer NIP, REGON, oferowaną cenę, sposób jej zapłaty lub inne propozycje przetargowe, kopię dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu i braku zastrzeżeń co do stanu, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia przez oferenta wszelkich opłat związanych z kupnem hydraulicznej prasy krawędziowej „BAYKAL” APHS 3106x120.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 23.11.2015 r., godz. 09.30 sala nr 9 w Sadzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, ul. A .Asnyka 56a

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni przez syndyka niezwłocznie. Na nabywcy ciążą wszelkie koszty związane z nabyciem hydraulicznej prasy krawędziowej „BAYKAL” APHS 3106x120.

Organizatorzy przetargu zastrzegają sobie prawo do:

1. zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert albo unieważnienia albo odwołania bez podania przyczyny,

2. w przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczenia nowego terminu przetargu wraz z warunkami jego prowadzenia,

3. prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny. Licytacja odbywać się będzie ustnie w drodze postąpień, przy czym wysokość jednorazowego postąpienia wynosi minimum 15.000 zł,

4. swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 23.09.2015 11:11
Cena: 151 693 Zł.
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 429244
Rubryka ogłoszenia: Linie produkcyjne
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Grażyna Mituta - Goplarek (niezarejestrowany)
Województwo: Cała Polska
E-mail: Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza .
Telefon: +48691599748
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Wyślij ogłoszenie znajomemu na e-mail
Włoż ogłoszenie do schowka, aby porównać z innymi
Zawiadom administratorów o naruszeniu regulaminu, nadużyciu itp.
Pokaż więcej ogłoszeń z sekcji Linie produkcyjne Wzory umów do pobrania
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Linie produkcyjne
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)